Geelkercken, Nicolaas van: XIV. Boeken Van De Geldersse Geschiedenissen / Syn Hoocheytes Wilt baen tot Dyren : is A.o 1648 ende 49 meest gemarckt ende bestaet uyt 7 Boßen ..., 1654
Inhalt