Het gulden cabinet van de edele vry Schilder-Const : ... meest naer het leven af-gebeldt, verciert met ... rijmen ende spreucken / door Cornelis de Bie. Antwerpen : van Montfort, 1662