Het ambt Breedevoort tijdens het Anholter pandschap : 1562 - 1612 / door J. N. Bakhuizen van den Brink en B. Stegeman. Arnhem : Gouda Quint, 1933