Gelder <Herzogtum>: Instructie voor Magistraten, Drossarden, Voogden, Scholtissen, Schepenen enRegeerders betreffende d' Aanwerving der Land-Capitulanten voor Hertogdom G [...]. Te Gelder : Bontamps, 1789