Het Juichende Emmerik Over Den Herstelden Vrede, Gesloten te Hubertusburg in Saxen, den XV. van Sprokkelmaand MDCCLXIII. Amsterdam ; Entrop, 1763