De stad Kleef, haar gezondheidbron, en omleggende landsdouwen : in kunstprenten verbeeld / berymd, en met aantekeningen opgehelderd,, door Pieter Langendyk. Haerlem : Bosch, 1747