Geographisch-Toneel, of uitgezogchte Kaarten. Tot gemak der Officieren, Reisigers en Liefhebbers / Kaart van't Graafschap Henegouwen / La Feuille excudit. [1732]
Content