Schouwburgh van den oorlog, beginnende van Koning Karel II. tot op Koning Karel III. / Den 10 Dec. 1710 is by Brihuega in't Out Castilien, tußchen het leger van Kon. Carel III. dat uyt Castilien na Arragon trok, en dat van den Hert. V. Anjou, [...] : Waer inde Gen. Starremberg de vyande niet tegenstaende zy wel 3 mael soo sterk waren, op de vlugt floeg, en een half nur ver torug dreef, en haar Canon [...] / P. Schenk exc. [1712]
Content