Schouwburgh van den oorlog, beginnende van Koning Karel II. tot op Koning Karel III. / Den 20 Aug[ust] 1710 heest het Leger van Kon. Carel III. by Zaragossa in Arragon, een glorieuse Vict. op den Hert. v. Anjou bevogten : 'tene maal geslaagen; over de 3000 man neer gemaekt, en 5000 a 6000 gevangen, 22 st. Can. 72 Vaand. en Stand verovert, met al haar Fenten, Bag. etc. door [...] / P. Schenk exc. [1712]
Content