Schouwburgh van den oorlog, beginnende van Koning Karel II. tot op Koning Karel III. / Verovering van Bergen in Henegouwen, den 20 Oct. 1709, aen de hooge Bontgenooten overgegaen, na dat onder beleit van zyne Hoogheit den Pr. van Naßau de [...] / P. Schenk exc. [1712]
Inhalt