Schouwburgh van den oorlog, beginnende van Koning Karel II. tot op Koning Karel III. / Verwinning der Hooge Bontgenoten onder den Pr. Eugenius v. Sav., den Ht. v. Marlbourg en den Gr. d'Tilly den 11 Sept. 1709 behaelt op de Franßen onder [...] : enige stukken kanen achterlieten, 2000 mannen mosten overgeven tot krygsgevangenen ; blyvende evenwel van beide de zyden wel 25000 man op de plaats do [...] / P. Schenk exc. [1712]
Content