Schouwburgh van den oorlog, beginnende van Koning Karel II. tot op Koning Karel III. / Verovering van Doornik, door de bontgenooten gewonne d'28 Iuly 1709 : nevens de bemagtiging van het Kasteel den 3 Aug. ingenoomen; waer by de bezetting bestaende in een getal van 4000 mannen krygsgevangen verklaert is / P. Schenk exc. [1712]
Content