Schouwburgh van den oorlog, beginnende van Koning Karel II. tot op Koning Karel III. / Het innemen van het Casteel van Alikante, bemagtigt door de Spanjaarden : na dat den Eng. Vice-Adml. Whitaker, die met een esquadre tot secours in 't gezigt dezer fortreße gekomen was, vergeefs de plaets zogt 't entzetten, zo [...] / P. Schenk exc. [1712]
Inhalt