Plechtigheit vant erkennen des prinsen van Asturie, zoon van Filips den V. kon. van Spanje, gehouden te Madrit den 7 April 1709 : by welke de gedeputeerden der provincien den eed van getroutheit in handen van den kardinaal Portocarrero afgelegt hebben / P. Schenk exc.. In: Schouwburgh van den oorlog, beginnende van Koning Karel II. tot op Koning Karel III. / gemaakt en uytgegeven door Petrus Schenk. [1712]
Content