Schouwburgh van den oorlog, beginnende van Koning Karel II. tot op Koning Karel III. / Verovering van Maon door de wapenen der Bontgenooten onder den Engelschen Zeevogt Stanhope : waer op het gansche Eilant Minorca zich onderwerpt aen Karel den III. Koning van Spanje / P. Schenk exc. [1712]
Content