Schouwburgh van den oorlog, beginnende van Koning Karel II. tot op Koning Karel III. / Het bemagtigen van het Kasteel van Ryssel, waer voor den 29 October 1708 de loopgraven geopent zyn : waer door einde lyk, zonder een Schoot te doen, den 8 December de Chamade geslagen, en de Hartogk van Bouflers den 11 der zelve maant uitgetrokken is met [...] / P. Schenk exc. [1712]
Content