Schouwburgh van den oorlog, beginnende van Koning Karel II. tot op Koning Karel III. / De slag der Franschen en Bontgenooten by Oudenaerde, voor gevallen den 11 July 1708 begonnen na den middagh ten vier uren en geeindigt des nachts, door wiens [...] / P. Schenk exc. [1712]
Content