Schouwburgh van den oorlog, beginnende van Koning Karel II. tot op Koning Karel III. / Barcelona, aande Middelandsche Zee, wel eer in der Carthaginenseren, Gothen, Sarazeenen en eindelyk der Franschen krygsmagt, onderwerpt sich koning Carel [...] / P. Schenk exc. [1712]
Content