De Linien, in Braband by Hillissem, ontrent Loven en Thienen, door Marlborough, gebrooken, den 18 Iul. 1705 / P. Schenk exc.. In: Schouwburgh van den oorlog, beginnende van Koning Karel II. tot op Koning Karel III. / gemaakt en uytgegeven door Petrus Schenk. [1712]
Content