Schouwburgh van den oorlog, beginnende van Koning Karel II. tot op Koning Karel III. / Huy (wiens gesight inde voorige) verweerd van den 26 May tot den 11 Iuny 1705 / P. Schenk exc. [1712]
Inhalt