Gibralter verovert door de Pr. van Hessen Darmstadt, met de ontscheepte militie van de Eng. en Holl. onder de Adm. Rooke en Callenberg, den 4 Aug. 170 [...] / P. Schenk exc.. In: Schouwburgh van den oorlog, beginnende van Koning Karel II. tot op Koning Karel III. / gemaakt en uytgegeven door Petrus Schenk. [1712]
Content