Schouwburgh van den oorlog, beginnende van Koning Karel II. tot op Koning Karel III. / Vigos, een haven in Gallissie, over de rieviere Minio heden vermaard door de Silver vloot; aldaar doorde vloot der Geallieerde geruineerd den 23. Oct. [...] / P. Schenk exc. [1712]
Content