Schouwburgh van den oorlog, beginnende van Koning Karel II. tot op Koning Karel III. / Keiserswaart, aan den Rhijn, tusschen Duisburg en Dusseldorp: de Franschen ontweldigd, den 16 Jun. 1702 / P. Schenk exc. [1712]
Content