Den 10 July 1701 is in Italien tusschen de Fransche en Duytsers onder den Pr. Eugenius by Chiare een treffing voor gevallen, en de eerste meenden de anderen [...] / P. Schenk exc.. In: Schouwburgh van den oorlog, beginnende van Koning Karel II. tot op Koning Karel III. / gemaakt en uytgegeven door Petrus Schenk. [1712]
Content