De Hertog van Anjou gaat den 4 December 1701 uyt Parys, om het Koningryk van Spanye in besitting te gann neemen / P. Schenk exc.. In: Schouwburgh van den oorlog, beginnende van Koning Karel II. tot op Koning Karel III. / gemaakt en uytgegeven door Petrus Schenk. [1712]
Content