De Hertog van Anjou neemt d' Aenbieding van de Spaanse Kroon aan / P. Schenk exc.. In: Schouwburgh van den oorlog, beginnende van Koning Karel II. tot op Koning Karel III. / gemaakt en uytgegeven door Petrus Schenk. [1712]
Content