Geographisch-Toneel, of uitgezogchte Kaarten. Tot gemak der Officieren, Reisigers en Liefhebbers / Principauté De Catalogne et Partie du Roussillon. [1732]
Inhalt