Geographisch-Toneel, of uitgezogchte Kaarten. Tot gemak der Officieren, Reisigers en Liefhebbers. Amsterdam : Ratelband, 1732
Inhalt