Emmerik / door den vermaarden geschiedenisschrijver Everhardus Wassenberg in het jaar 1667 ... in 't latijn beschreeven. Door ... Vicarius Joannes van Wijck ... 1772 verkort, en in 't nederduitsch vertaald. Thans door ... Vicarius Franc. Xaverius Merbeck van veele taalfouten gezuivert ... verrijkt. Emmerik : Rom, 1824