Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae : Verzameling van stukken betreffende de pauselijke en bisschoppelijke inquisitie in de Nederlanden : 1. 1025-1520. Gent : Vuylsteke ; s'Gravenhage : Nijhoff, 1889