Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae : Verzameling van stukken betreffende de pauselijke en bisschoppelijke inquisitie in de Nederlanden : . Stukken tot aanvulling vanhet 1. deel (1077-1518). Gents'Gravenhage. 1896