Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae : Verzameling van stukken betreffende de pauselijke en bisschoppelijke inquisitie in de Nederlanden : 2. Stukken tot aanvulling vanhet 1. deel (1077-1518). Gent : Vuylsteke ; s'Gravenhage : Nijhoff, 1896