Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae : Verzameling van stukken betreffende de pauselijke en bisschoppelijke inquisitie in de Nederlanden : 5. 1525-1528. Gent : Vuylsteke ; s'Gravenhage : Nijhoff, 1902