Charta öfver staden Falun och Stora Kopparbergs grufwa / författad åren 1780, 1781 och 1782 af L. H. Hilleström ; transporterad år 1800 ; Stora Kopparbergslagets respective ledamöter i ödmjukhet tillegnad af Carl Linderberg ; [Fr. Akrel sc.]. [Stockholm?], [ca. 1800]