Gedachteniße, Der Eeuwigheydt : Tot af-stervinge van des werelds ydel-heyt en verderflijkheyt ; Allen staten van menschen zeer dienstelik ; Vermeerdert met ses aandachtige Aanmerkingen [...] / Gestelt door ... Puget De La Serre. Alles wie de Fransche Tale in't Nederlantsch overgezet door Jacob Van Der Schuere. Amsterdam : van Goedesberg, 1667