Kaarte vande Buyck-slooter, Broecker ende Belmer Meeren in Water-land. Kaerte van Waterland / Gedruckt by Claes Ianß. Visscher inde Kalverstraat ine visscher. Amsterdam : [Visscher], [1634]