Visscher, Claes Jansz.: Caerte van't Scheldt ende Santvliet, : vertoone[n]de de verdroncken overwaterde Landen, nieuw aengewasse[n] gorsingen, en[de] de kreeken oft killen in en[de] door de selve tussche[n] Bergen [...]. [Amsterdam] : Visscher, 1632