Caerte van T' Vrye Synde een gedeelte van Vlaendren : van nieus gecorigeert en met vlyt gebetert / door Claes Ianß Visscher. [Amsterdam] : Visscher, 1633