Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : Eerste Deel.. A - Ad / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1780