Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : Tweede deel. Ae - Al / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1780