Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : . Am / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam. 1781