Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : Vierde deel. An - Az / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1781