Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : Vijfde deel. Baa - Bei / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1781