Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : Zesde deel. Bek - Blij / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1782