Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : . Bek - Blij / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam. 1782