Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : . Da - Dio / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam. 1783