Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : Elfde deel. Da - Dio / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1783