Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : Twaalfde deel. Dir - Doz / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1785