Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : Veertiende deel. Ep - Ez / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1785