Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : . Fre - Fy / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam. 1786