Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : Zestiende deel. Fre - Fy / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1786