Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : . Gh - Gyz / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam. 1788