Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : . Haa - Haar / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam. 1788