Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : Negentiende deel. Haa - Haar / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1788