Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : Twintigste Deel.. Haa - Hol / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1789